នាថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ លោកហាកាន់ អាតាសឺវ័ នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ មានកេត្តិយសធ្វើការចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមហ៊ឹម ឆែម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ក្នុងគោលបំណងចង់ឱ្យមានការសហប្រតិបត្តិយ៉ាងស្អិតរមួតនៃចំណងមិត្តភាពរវាងអង្គការសន្ទនាមេគង្គ នឹងក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

On December 20, 2017, Mr. Hakan Atasever, The President of Mekong Dialogue Institute made a courtesy visit to H.E. Him Chhem, Senior Minister and Minister of Cult and Religion.

The fruitful and memorable visit aims to strengthen the relationship between Mekong Dialogue Institute with Ministry of Cult and Religion.