នាថ្ងៃ៨រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ពន្វស័ក ព.ស២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅឯសណ្ឋាគារវ៉ៃគោ នៃក្រុងស្វាយរៀង ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា រួមជាមួយនឹង អង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ អង្គការDanmission អង្គការ Felm Cambodia បានរៀបចំសិក្ខាសាលា កិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនា ស្តីពីការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឱ្យជីវិត និងសហគមន៍របស់យើងគ្មានគ្រឿងញៀន ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហ៊ឹម ឆែម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។ សិក្ខាសាលានេះដែរ មានបំណងចង់ឱ្យបណ្តាលមេដឹកនាំសាសនាទាំងអស់ចូលរួមអប់រំដល់សហគមន៍របស់ខ្លួនកុំឱ្យការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងជួយផ្សព្វផ្សាយលើវិស័យសន្តិភាពរវាងសាសនា និងសាសនាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

On Monday 11 December 2017, Ministry of Cult and Religion cooperated with Mekong Dialogue Institute, Danmission, Felm Cambodia and EFC has initiated an​ Interfaith dialogue workshop on “We together against drugs in our life and our community” under His Excellency Him Chem Senior Minister, Minister of Ministry Cult and Religion. The workshop aims to bring awareness to all religious leader on against the drugs using and to promote the culture of peace throughout the society.