វិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ (MDI) ចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយ ស.ស.ស.ក

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅនេះ នៅឯទីស្នាក់ការស.ស.ស.ក រាជធានីភ្នំពេញ វិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ (MDI) និង សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក) បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ក្នុងនោះ  វិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ MDI នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលភាសារអង់គ្លេស ដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា និង ផ្តល់ជាកន្លែងសំរាប់ បណ្តុះបណ្តាលផងដែរ។ ភាគីទាំងពីរបានប្តេជ្ញាក្នុងការជួយគ្នា ទៅវិញទៅមក លើការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងនានា នៅថ្ងៃអនាគត។

លោក Hakan Atasever នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ មានប្រសាសន៏ថា វិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ  ស.ស.ស.ក ដោយសារ ស.ស.ស.ក ជាស្ថាប័នទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ និងមានសក្តានុពលខ្ពស់។ លើសពីនេះ វិទ្យាស្ថានសន្ទនារមេគង្គប្តេជ្ញាគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

ចំណែក លោក ហ៊ុន វណ្ណៈ ប្រធាន ស.ស.ស.ក វិញ បានលើកឡើងថា ថ្វីត្បិតភាសាខ្មែរ ជាភាសាជាតិមានសារៈសំខាន់ក៏ពិតមែន ភាសាអង់គ្លេស ដែលជាភាសាអន្តរជាតិក៏មាន តួនាទីសំខាន់ដែរ ក្នុងការជម្រុញអោយ អ្នកសារព័ត៍មានមើលឃើញ ពិភពលោកកាន់តែ ទូលំទូលាយ យល់កាន់តែច្បាស់ពីទស្សនៈរបស់បរទេស ដើម្បីធ្វើការដោយស្មើ សិទ្ធិជាមួយបរទេស។ លោក ហ៊ុន វណ្ណៈ បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងត្រូវបានអនុវត្ត ទៅតាមកំរិតភាសារបស់អ្នកសារព័ត៍មាន។

Mekong Dialogue Institute signed MoU with Union of Journalist Federation of Cambodia

On May 23, 2017 at the Union of Journalist Federation of Cambodia office, Mekong Dialogue Institute signed a Memorandum of Understanding with the Union of Journalist Federation of Cambodia. MDI will provide free English course and the venue for learning for journalists from UJFC. Both parties hope to financially cooperate for various activities or plans in the future.

Mr. Hakan Atasever, President of MDI said that MDI chose to sign an MoU with UJFC as UJFC is a union recognized by the government and has potential to grow. On top of that, MDI support cooperation for mutual benefits.

Mr. Huy Vannak, President of UJFC stated that, “Khmer, as a native language, is very important. But English, which is an international language, is also important for journalists to broaden their perspective, so they would understand more about foreign culture; hence, working on par with other foreigners. He further noted that the training will be implemented soon and are provided in accordance to the level of English of the journalists.