កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ វិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គបានរៀបចំពិធីពិសារអាហារស្រាយបួសដើម្បីអបអរបុណ្យរ៉ាម៉ាដនជាមួយ គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា។

កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៥០ រូប ដែលក្នុងនោះបានចូលរួមពិសារអាហារស្រាយបួស ក៏ដូចជា ធ្វើការថ្វាយបង្គំរួមគ្នាផងដែរ។

ការប្រារព្ធនិងអបអរសាទរនៃប្រពៃណី វប្បធម៌ ដូចដែលបានធ្វើឡើងនេះ សរបញ្ជាក់ពីសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គមជាតិយើង ក៏ដូចជាឆ្លុះបង្ហាញពីសេរីភាពក្នុងការគោរពសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

On the evening of 26 May 2018, Mekong Dialogue Institute is pleased to organize an Iftar Dinner to celebrate Ramadan with Highest Islamic Council of Cambodia (Mufti of Cambodia).

50 guests from Highest Council For Islamic Religious Affairs of Cambodia joined this event, in which they broke their fasting, prayed and bond over the traditions of celebrating Ramadan.

Such celebration of cultures and traditions signifies peace in our society and reflects the freedom of worship in our country.