Past Projects and Events

110 of 21 items

MDI TALK ក្រោមប្រធានបទ «ការសិក្សាវេជ្ជសាស្ត្រនៅកម្ពុជា»

by Chanmony

នាថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ (MDI)បានរៀបចំនូវវេទិកាកិច្ចពិភាក្សា MDI TALK ក្រោមប្រធានបទ «ការសិក្សាវេជ្ជសាស្ត្រនៅកម្ពុជា»ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង ៩.០០ ដល់ ១២.០០ ថ្ងៃត្រង់ នៅអង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ ដែលមានវត្តមានរបស់ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ ហេង សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកនីតិវេជ្ជសាស្ត្រ ឧសថសាស្ត្រ និងជាអតិតអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមធ្វើវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី។កម្មវិធី MDI TALK ក្នុងខែឧសភានេះគឺផ្តោតសំខាន់ ទៅលើនិស្សិតសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រ ដែលភាគច្រើនយើងឃើញគឺវេជ្ជបណ្ជិត។ ក្នុងកម្មវិធីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ ហេង បានបង្ហាញ និងពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពី បច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ ធនធានមនុស្សខាងផ្នែកសុខភាព សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ ការប្រឡងពេលបញ្ជប់ថា្នក់វេជ្ជសាស្ត្រ ការសិក្សាវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្រៅប្រទេស ប្រព័ន្ធនៃវេជ្ជសាស្ត្រ និងសាស្តា្រចារ្យវេជ្ជសាស្ត្រ​។ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា​ «ការសិក្សា វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានរយៈពេល៨ឆ្នាំ គឺស្មើរនឹងអ្នកដែលសិក្សា កម្រិតថ្នាក់បណ្ឌិត ហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត​បានបន្ថែមទៀតថា ចូរនិស្សិតវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់កុំយល់ ច្រឡំឱ្យសោះថាការ ដែលបានបញ្ជប់ថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រ ក្នុងរយៈពេល៨ឆ្នាំ ហើយទៅបន្តថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៀតគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ  ព្រោះ រយៈពេល៨ឆ្នាំ វាបានបូកបញ្ជូលទាំង ថា្នក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ […]

MDI Talk’s “Cultural Assimilation: Christmas Celebration in Cambodia”

by aslan66

MDI Talk’s “Cultural Assimilation: Christmas Celebration in Cambodia” Christmas is an annual celebration for Christians to celebrate the birth of Jesus Christ, which is held on every 25th of December. The tradition of celebrating Christmas has been widely spread throughout the world including Cambodia. Many Cambodians adorn their homes or attend church to celebrate the […]

MDI Talk: Youth and Traditional Arts Preservation

by aslan66

“Nation with faded culture will be destroyed; nation with thriving culture will prosper,” stated one Khmer proverb. With the influx of globalization, foreign cultures have been flowing into Cambodia and receiving tremendous love and support. While celebrating this cultural inflow, Cambodian traditional arts should not be overlooked and forgotten because this is what defines us […]

Educational Reform with Secretary of State

by aslan66

Her Excellency Kim Sethany, Secretary of State of Ministry of Education, Youth and Sport, discussed educational reform in Cambodia at Mekong Dialogue Institute’s (MDI) MDI Talk program last Saturday, October 29. The program started off by a welcoming speech by Mr. Hakan Atasever, the executive president of MDI, at 9 am. Stating the positive move […]

To discuss Cambodia’s educational reform

by aslan66

អស់ពេលត្រូវរង់ចាំហើយ! កម្មវិធីំ MDI Talk បានត្រលប់មកវិញសាជាថ្មីម្ដងទៀត។ ជួបជាមួយលោកជំទាវ គឹម សេដ្ឋានី រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៩ តុលា ខាងមុខនេះ។ កន្លែងមានកំណត់ ដូច្នេះសូមចុះឈ្មោះតាមរយៈ https://www.surveymonkey.com/r/BBHF72H ដើម្បីរក្សាកន្លែងរបស់អ្នក។ Excited? MDI Talk is back. This October 29, meet H.E. Kim Sethany, Secretary of State of Ministry of Education, Youth and Sports to discuss Cambodia’s educational reform! Seats are limited, so please register viahttps://www.surveymonkey.com/r/BBHF72H to […]

A Discussion on College Preparation and Education Abroad

by aslan66

Volunteer Gathering: A Discussion on College Preparation and Education Abroad While a majority of our activities targets university students, high school students are often left out. Seeing this lack of emphasis and to express our appreciation for their volunteerism at our institute, Mekong Dialogue Institute (MDI) organized a small coffee gathering exclusively for our volunteers […]

Blood Donation

by aslan66

Giving Blood, Giving Life Blood supply shortage is not uncommon everywhere in the world – that includes Cambodia. People are dying every day, for they lack blood. Myths surrounding blood donation including negative health effects to donors has been one of the major reasons halting many potential blood donors to give away their blood. September […]

Free English-tutoring Project with ETSI

by aslan66

Free English-tutoring Project with ETSI             As the world is globalizing and Cambodia is a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), English plays a key role in the country’s development. For one year, English Teaching Solidarity Initiative (ETSI) volunteer group has been opening English classes free of […]

Training Course on Online Security and Privacy

by aslan66

Training Course on Online Security and Privacy Internet consumption has been proliferated today, specifically in Cambodia. However, many users are threatened by the risks that come along with the consumption of technology and social media. Some concern over the security and privacy of the usage of internet. For this reason, a short training course on […]